pro

Om oss

Shanghai Gascheme Co., Ltd.

Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), en internasjonal leverandør av katalysatorer og adsorbenter.

SGC er avhengig av tekniske prestasjoner fra vårt forskningssenter, og vier seg til utvikling, produksjon og distribusjon av katalysatorer og adsorbenter til raffinerier, petrokjemisk og kjemisk industri.

SGCs produkter brukes mye til reformering, hydrobehandling, dampreformering, svovelutvinning, hydrogenproduksjon, syntetisk gass, etc.

Under våre moderne produksjonsanlegg, i hvert av våre produksjonstrinn, er det nøye oppmerksomhet, og kvaliteten på våre produserende materialer, prosedyrer og teknologier er gjenstand for en kontinuerlig forbedring.

SGC kan hjelpe deg med å få riktig verdi for investeringen din med våre kvalifiserte katalysatorer og adsorbenter.

Vår sterke produksjonskapasitet kan garantere rettidig levering av produktene våre til deg.

Vårt sterke og erfarne tekniske serviceteam kan hjelpe deg med oppstart, analyse, feilsøking, katalysatorhåndtering, etc.

SGC leverer også Engineering Basic Design for oljeraffineringsprosesser/enheter.

1
3
6
5