pro

Andre katalysatorer

  • Andre katalysatorer

    Vi tilbyr også serie- og gruppekatalysatorer som brukes i petrokjemisk og naturgasskjemisk prosessering som katalysatorer og adsorbenter i syntetisk ammoniakkenhet, hydrogenproduserende enhet, acetylenhydrogeneringskatalysator i PE-behandling, propandehydrogeneringskatalysator og så videre.